नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय चैनपुर, संखुवासभा
चैनपुर, संखुवासभा

कर्मचारी विवरण

विवरण फोटो
नाम Dubindra prasad Baral
पद मालपोत अधिकृत
कार्यालय फोन 029570151   ext:
घरको फोन 9852051451
इमेल dubindra123@gmail.com
मालपोत अधिकृत
नाम ईश्वरी शर्मा
पद नायब सुब्बा (सूचना अधिकारी)
कार्यालय फोन ९८४२०९६६७९   ext: ०२९५७०१५१
घरको फोन ०२९५७०१५१
इमेल
नायब सुब्बा (सूचना अधिकारी)
नाम ईन्दिरा श्रेष्ठ
पद नायब सुब्बा
कार्यालय फोन ०२९५७०१५१   ext: ०२९५७०१५१
घरको फोन ०२९५७०१५१
इमेल
नायब सुब्बा
नाम अमर श्रेष्ठ
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन ०२९५७०१५१   ext: ०२९५७०१५१
घरको फोन ०२९५७०१५१
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम सबिन बस्नेत
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन ०२९५७०१५१   ext: ०२९५७०१५१
घरको फोन ०२९५७०१५१
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम मान बहादुर मगर
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन ०२९५७०१५१   ext: ०२९५७०१५१
घरको फोन ०२९५७०१५१
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम मन बहादुर मगर
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन ०२९५७०१५१   ext: ०२९५७०१५१
घरको फोन ०२९५७०१५१
इमेल
कार्यालय सहयोगी

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)